Welcome! Sign in to access your account. New user?

Sommarfest Hegel

Skal me feire oss sjølve (og Hegel) anten i morgon eller neste torsdag?
Kva dag skal me feire?
I morgon
Torsdag 7. juni
This poll was created on 2012-05-29 14:43:18 by kjellsindre